Εξώφυλλα, σελιδοποίηση και

εικονογράφηση 100 σελίδων

για την ιστορία της

ομάδας του Πειραιά.

Tools:

Photoshop

Illustrator

In Design

Painter

Εικονογράφηση

Windows phone game.

 

UI & Graphic Design

Character design

Animation

Background art

Tools:

Photoshop

Illustrator

Painter

Client:

SIEM SA

Εικονογράφηση

εκπαιδευτικού λογισμικού.

Storyboarding

Character design

Animation

Background art

Tools:

Photoshop

Illustrator

Client:

SIEM SA

Εικονογράφηση

εκπαιδευτικού λογισμικού.

Storyboarding

Character design

Animation

Background art

Tools:

Photoshop

Illustrator

Client:

SIEM SA

Εικονογράφηση

εκπαιδευτικού λογισμικού.

Storyboarding

Character design

Animation

Background art

Tools:

Photoshop

Illustrator

Client:

SIEM SA

Εικονογράφηση

εκπαιδευτικού λογισμικού.

Storyboarding

Character design

Animation

Background art

Tools:

Photoshop

Illustrator

Client:

SIEM SA

Εικονογράφηση

εκπαιδευτικού λογισμικού.

Storyboarding

Character design

Animation

Background art

Tools:

Photoshop

Illustrator

Tools:

Photoshop

Illustrator

Painter

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΓΑΝΟΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - GRAPHIC & WEB DESIGNER

web  |  appuser interface  |  logo | print  |  and more...  ]

© 2019  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΓΑΝΟΣ  |  design & concept  |  powered by x2interactive