Εταιρική Ταυτότητα

 

Tools:

Photoshop

Illustrator

In Design

Εταιρική Ταυτότητα

 

Tools:

Photoshop

Illustrator

In Design

Εταιρική Ταυτότητα

 

Tools:

Photoshop

Illustrator

In Design

Εταιρική Ταυτότητα

 

Tools:

Photoshop

Illustrator

In Design

Σχεδιασμός φυλλαδίου Α4

για την προώθηση

των εταιρικών υπηρεσιών.

 

Tools:

Photoshop

Illustrator

In Design

Σχεδιασμός φυλλαδίου Α4

για την προώθηση

των εταιρικών υπηρεσιών.

 

Tools:

Photoshop

Illustrator

In Design

Σχεδιασμός φυλλαδίου Α4

για την προώθηση

των εταιρικών υπηρεσιών.

 

Tools:

Photoshop

Illustrator

In Design

Λογότυπο

Folder παρουσίασης

 

Tools:

Photoshop

Illustrator

In Design

Σχεδιασμός φυλλαδίου Α4

και καταχώρισης περιοδικού

Folder

 

Tools:

Photoshop

Illustrator

In Design

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΓΑΝΟΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - GRAPHIC & WEB DESIGNER

web  |  appuser interface  |  logo | print  |  and more...  ]

© 2019  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΓΑΝΟΣ  |  design & concept  |  powered by x2interactive